𝗕𝗶𝗲𝗴 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗠𝗼𝘀𝘁 - 𝗙𝗔𝗤 - 10 𝘄𝗿𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮3 (niedziela)
👉𝗕𝗜𝗨𝗥𝗢 𝗭𝗔𝗪𝗢𝗗𝗢́𝗪 & 𝗢𝗗𝗕𝗜𝗢́𝗥 𝗣𝗔𝗞𝗜𝗘𝗧𝗢́𝗪
Sprawdź swój numer na liście startowej!
👉𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗕𝗶𝘂𝗿𝗮: Galeria Północna, wejście od strony Trakt Nadwiślański/ ul. Szafrańców. Stoisko biura będzie znajdować się na parterze w holu, bezpośrednio na wprost wejścia.

👉𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗶𝘂𝗿𝗮:
09.09.2023 (sobota) 14:00 – 18:00
10.09.2023 (niedziela) 08:30 – 10:00; dzieci: 8:30 - 12:00
(wpadnijcie do Galeria Północna po pakiet i na poranną ☕️)
PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM. DZIĘKUJEMY

🌀Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

🌀Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

🌀Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.

🌀Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę.
Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać UPOWAŻNIENIE, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia do odbioru jest dostępny na stronie wydarzenia:.
Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

🌀UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.