BIURO ZAWODÓW & ODBIÓR PAKIETÓW
 
Sprawdź swój numer na liście startowej!

LOKALIZACJA BIURA

Galeria Północna, wejście od strony Trakt Nadwiślański/ ul. Szafrańców. Stoisko biura będzie znajdować się na parterze w holu, blisko sklepu RESERVED

 

GODZINY DZIAŁANIA BIURA:

09.12.2023 (sobota) 11:00 – 15:00 – Galeria Północna, ul. Światowida 17, Warszawa 
10.12.2023 (niedziela) 10:00 – 11:00 – Miasteczko Biegowe, ul. Ciupagi 1, Warszawa
 
Szczegółowe informacje na temat odbioru pakietów znajdują się w Regulaminie, punkt VIII.
 

 

PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM. DZIĘKUJEMY
 
  • Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.
  • Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
  • Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
  • Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać UPOWAŻNIENIE, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia do odbioru jest dostępny na stronie wydarzenia: [POBIERZ]
  • Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.
 
UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.